Blogg

Mila 200 Wet: Slitasjemaskinen for testing av motstand i nøter

23 november 2022

En av de vanligste årsakene til tap av fisk er brekkasje av fiskenøter eller oppdrettsnøter. Som et resultat av dette ønsker flere og flere produsenter av fiskenøter å kjenne til slitasjemotstanden i deres produkter.

En maskin som tester garnets slitestyrke er den beste løsningen for å teste motstanden i noten og få objektive, realistiske og nøyaktige data om kapasiteten for slitasjeemotstand i noten.

Buraschi tilbyr sin Mila 200 Wet, så la oss finne ut hvorfor.

Testing av motstand i fiskenøter med Mila 200 Wet

En maskin som tester slitestyrken er utviklet i samarbeid med SINTEF (en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjon) for å utføre våttesting av nøter. Mila 200 Wet kan teste holdbarheten og motstanden mot slitasje.

Uten sidestykke i det globale markedet (bygget i henhold til SINTEF’s spesifikasjoner for RobustNot-prosjektet), denne maskinen til slitasjetesting kan teste den mekaniske motstanden i nøter: en egenskap som, på lang sikt kan påvirke notytelse sammen med fysisk og kjemisk slitasje

Klikk her for å gå til siden som er for slitasjetestingsmaskinen Mila 200 WEt.

Hvordan tester Mila 200 Wet?

Med dette utstyret til slitasjetesting har Buraschi simulert forhold som ligner dem som nøter har i marine miljøer (bølger, flytende strukturer pg alle de andre elementene nøter kan gnisse i mot, som steiner, sjøbunnen eller andre gjenstander som utilsiktet kan finnes i sjøvann).

Ved å bruke Mila 200 Wet, kan produsenter teste nøter som er laget av forskjellige materialer og forutse motstanden og holdbarheten basert på tilgjengelige parametere, dersom det ikke finnes offisielle referansestandarder.

Slitasjemaskinen er utstyrt med:

  • en skjerm som viser hastigheten i meter per minutt
  • en trommel som kan rotere i begge retninger
  • En tank med kapasitet på ca. 80 liter som garanterer at den roterende trommelen alltid er under vann for å sikre konstant slitasje på våt not.
  • En firesifret teller for å velge varigheten av testene
  • Og andre funksjoner du kan finne ut av på den dediserte nettsiden.

En maskin som er sertifisert for testing av fiske- og oppdrettsnøter

Buraschi, i samarbeid med SINTEF Norway designet vår Mila 200 Wet-maskin slik at den er sertifisert for testing av fiske- og oppdrettsnøter.

Disse slitasjetestene består i å simulere forholdene som er til stede når nøtene står i sjøen.

Dette er det første utstyret for slitasjetesting på markedet, og denne maskinen vil oppfylle behovet for grunnleggende testutstyr.

Som en del av rammen til RobustNet-prosjektet, ble Buraschis Mila 200 Wet vurdert i Badinotti-anleggene i Slovakia, der to typer materiale vanligvis brukes i notproduksjonen ble testet: en hvitt nottlin med maskestyrke på 93 kilo og en sort not med en maskestyrke på 140 kilo.

Prosjektet involverte analyse av:

  • maskinens ytelse
  • komponentslitasje og fordelingen av denne
  • risikoen overoppheting av vann og utstyr
  • hastigheten til rotasjonsvalsen og antallet rotasjoner
  • andre viktige aspekter.

Eksamen godkjent!

Ta kontakt med oss for å få flere opplysninger om Mila 200 Wet!