Blogg

DRYER MC50: effektiv tørking av nøter til havbruk

06 oktober 2022

Det er viktig å velge det beste tørkesystemet for nøter for å opprettholde motstanden og holdbarheten til bunnstoffpreparert som benyttes.

Alle servicestasjoner for oppdrettsanlegg bør være utstyrt med en maskin som denne for vedlikehold av notbur på et profesjonelt nivå og samtidig spare kostbar energi.

Dette er årsaken til at vi i Buraschi Italia også utformer og produserer tørkemaskiner for nøter som ikke bare bevarer den grunnleggende effektiviteten til nøtene, men også respekterer miljøet. Spesielt ønsker vi i dag å snakke om vår DRYER MC50, med en ny tørketeknikk (som ikke er avhengig av fossilt drivstoff som diesel og gass). DRYER MC50 garanterer også innsparing av høye energikostnader: tørketemperaturen (ca. 25°)tillater utrolig god heft av det bunnstoffpreparatet til noten.

I tillegg til å ha null CO2-utslipp, fullfører DRYER MC50 prosessen raskt (færre timer medgår til et gitt notvolum) og er definitivt mer kosteffektivt enn tradisjonelle tørkesystemer som bruker fossilt drivstoff (gjennom forbedret effektivitet av tørkesystemet)-

Hvorfor er tørking den mest effektive metoden for behandlingen av havbruksnøter med bunnstoffpreparat?

Fordi det sikrer at behandling med bunnstoffpreparatet blir perfekt absorbert av nøtene, som er viktig for å forlenge holdbarheten av nøter uten å redusere beskyttelsen og å unngå å spre forurensende stoffer i miljøet.

Buraschi DRYER MC50: den nye tørkemaskinen for nøter

Med vår DRYER MC50, som må installeres i et eget rom som er godt isolert, kan våte nøter tørkes i løpet av kort tid med begrenset forbruk av energi.

Denne tørkemaskinen for nøter er basert på et nyvinnende operativsystem: den bruker en spesiell varmegjenvinningsprosess som  optimaliserer ytelsen og gjør at den tørkede noten ser ny ut, uten noen tegn på krølling eller slitasje.Vår

DRYER MC50 er en miljøvennlig, energieffektiv tørkemaskin, som styrer temperaturen og fuktigheten ved alle tørkenivåer, og som krever minimal vedlikehold.

il du se hvordan Buraschi DRYER MC50 virker? Se denne videoen! 

Hvorfor er det viktig å tørke nøter grundig?

I oppdrettsanlegg med bur, om det er i ferskvann eller saltvann, må nøtene vaskes godt, desinfiseres og behandles for å sikre helsen både til fisk og de naturlige omgivelsene de oppdrettes i.

Rengjøring av nøtene er derfor essensiell for å fjerne avleiringer og mulige bakterier som være skadelig for fiskebestanden.

Rengjøringssyklus kan variere etter bruken av noten, typen oppdrett og fiske, anleggets breddegraden og hyppigheten av bruken enten i fersk- eller saltvann (normalt svært høy). Disse faktorene bekrefter hvor viktig tørkeprosessen er for å opprettholde de optimale forholdene og ytelsen til nøter

Ta kontakt med oss for å få mer detaljert informasjon eller råd.