Blogg

Søm og reparasjon av jordbruksnett: Langvarig beskyttelse!

At Buraschi Italia we developed a solution for repairing agriculture netting for cost and time saving.
19 juni 2023

Bruk av jordbruksnett er den mest effektive og miljøvennlige metoden for å åkre og avlinger froma insekter eller skader forårsaket av værforhold, som f.eks hagl.

Disse nettene begrenser eller forhindrer tap av avlinger og reduserer skader. Samtidig forenkler de organisk dyriking via reduksjon eller eliminering av bruken av insektsmidler.

Hos Buraschi Italia, utvikler vi ikke bare symaskinløsninger for jordbruksnett, men også sikkerhets- jordbruks- og industrielle nett pluss at vi sikrer at nettene opprettholder formen over tid.

Hvorfor installere/reparere jordbruksnett?

I naturlige omgivelser kjenner vi til ulike faktorer som bidrar til forhindring av at avlinger vokser. Dette er årsaken til at nett brukes ved konstruksjon av veksthus og ved produksjon i kultivert land.

Erfaring har bekreftet at bruken av disse nettene til jordbruksformål fører til en betydelig avkastning på investeringen fordi avlingene blir større og fordi man garanterer optimal modning av de fleste frukt- og grønnsakstyper.

Skade fra hagl og andre naturfaktorer: viktigheten av nett.

Hagl er en av de mest risikable klimatiske hendelsene for jordbruket (dessverre ser vi hvert år at hele avlinger blir skadet på grunn av hagl): bønder kan forhindre denne skaden med haglbeskyttende nett, som krever overvåkning.

Valg av Buraschi symaskiner er en garanti!

Vår 450A pneumatiske maskin egner seg til produksjon av jordbruksnett og er utformet for å lage lette, middels og tykke maskenett og entråds nett, som blant annet  haglbeskyttende nett og skyggende nett.

Ta kontakt oss for mer informasjon!