Sikkerhetsnett

Produksjon av sikkerhetsnett er en av bruksområdene der våre symaskiner for nett spiller en nøkkelrolle.

Sikkerhetsnett og livlinjenett gjør det mulig for arbeidere å bevege seg fritt og å håndtere mulige farlige situasjoner f.eks. på byggeplasser (anleggs- og stillasnett) og brygger. Sikkerhetsnett brukes også i sammenheng knyttet til idrett og fritidsaktiviteter som i skiløyper, fornøyelsesparker og lekeplasser.

Sikkerhetsnett for transport

Sikkerhetsnett er også svært viktige for å forhindre materialer i å falle ned fra faste hyller (hyller i bedrifter og lager) eller i containere, i tillegg under veitransport eller lastebåter av alle størrelser, fra små motorbåter til cruise-skip til frakteskip der gods må sikres for å sørge for integriteten.

Test av strekkstyrke og reparasjonsutstyr for sikkerhetsnett

Det er essensielt at sikkerhetsnett er i perfekt stand slik at sikkerheten trygges både på arbeidsplassen og fritidssammenheng, i samsvar med forskrifter og uten å skape problemer for dem som leder byggeprosjekter, men også i skiløyper og forlystelsesparker, for eksempel.

For å lette arbeidet for ledere på byggeplasser og i idrettsanlegg så mye som mulig, har vi utformet og produsert portable testinstrumenter for å teste motstand og elongasjonen av nettene, i tillegg til reparasjonsverktøy, som våre portable nettklippemaskiner, perfekte for nett plassert i et hvilket som helst miljø, på land eller i vannet.

Gode sikkerhetsstandarder for sikkerhetsnett

Nettene som er i bruk på dette bruksområdet må være i samsvar med spesifikke forskrifter, som kan variere fra land til land. Våre teknikere oppdaterer seg stadig om forskriftene og de bruksområdene de er nødvendige for og de kan hjelpe deg å velge den best egnede symaskinen for produksjonen av deres sikkerhetsnett.

Buraschi Italia er medlem i FASET (Fall Arrest Safety Equipment Training), som er en handels- og opplæringsorganisasjon for sikkerhetsnett og midlertidig sikkerhetsutstyr i Storbritannia

Sikkerhetsnett som utmerker seg

Takket være mer enn 40 års erfaring i dette markedet har vi utviklet  spesielle symaskiner for nett, reip og presenninger som er utviklet og sammenstilt i Italia med topp kvalitetskomponenter som vi har valgt ikke bare fortid de er best egnet og med mest motstandsdyktige materialer, men også på grunn av helhetsprosessen. Til produksjon av komponenter som utsettes for større slitasje og stress, bruker vi CNC maskinering som, i tillegg til å være svært nøyaktig, tillater oss å bruke komponenter som er mye mer motstandsdyktige og holdbare enn dem som lages ved hjelp av dreiing og støping.

Opplev produktene våre og ta kontakt nå.