AQUALINE AS

Logo Aqualine AS

Hendig kraftmåler for nettesting, modell: DYNA 300DP.

Også det velkjente norske selskapet Aqualine AS brukes noen enheter av DYNA 300 DP til netttesting og dette er kommentaren: «God og pålitelig maskin for testing av maskestyrke».

Mr. Martin Søreide
Teknisk Direktør/CTO
Aqualine AS


AQUALINE AS
Hammarvikringen 60
7263 Hamarvik
NORWAY
Phone: +47 73 80 99 30
www.aqualine.no
aqualine@aqualine.no

Gjennomgåtte produkter