Badinotti Slovakia S.r.o.

Logo Badinotti Group

Som en global leverandør av nøter og notbur, har Badinotti company hatt fordelen av å bruke notsymaskiner, taumarkør/kuttemaskin og marine glidelåser fra Buraschi.
Vårt samarbeid med Buraschi er utmerket, og det er også servicen og den tekniske veiledningen, vi finner imidlertid at prisen på reservedeler er noe høy. Vi finner at Buraschi er en global leder på sitt felt…

Torben Andersen
Project Manager
Badinotti Slovakia s.r.o.


Badinotti Slovakia S.r.o.
Sladkovicova,2
81106 Bratislava
SLOVAKIA
Phone: +421.58.7774511
Fax: +421.58.7774530
slovakia@badinotti.com
www.badinotti.com