Çakır-Fishing

Logo Cakir Fishing

«Vi hos Cakir Fishing har vært en ledende leverandør av utstyr til fisking og akvakultur. For å kunne respondere raskt på en voksende etterspørsel, åpnet vi vårt anlegg for søm av notbur, reparasjon og vedlikehold i 2002. Det var da vi startet bruken av Burasvhi symaskiner.. Innledningsvis kjøpte vi to maskiner. Dette året kjøpte vi den tredje maskinen og alle tre kjører nå effektivt og vi syr notbur til store selskaper i akvakultursektoren i Tyrkia. Disse maskinene kan arbeide hardt uten at det oppstår noen avbrudd. Reservedeler kan bli svært dyre for oss, men heldigvis trenger ikke delene skiftes ut ofte. Når vi trenger deler og viktig vedlikehold, er Buraschi alltid svært støttende».

Mr. Huseyin Cakir
General Manager

«For å kunne reagere raskere på endrede og utviklende kundebehov, åpnet vi fabrikken Net Cage Sewing, Repair, and Maintenance sammen med vårt avdelingskontor på Milas-Bodrum highway i 2002. Med moderne Buraschi symaskiner produserer vi alle typer notbur og håndterer reparasjoner og vedlikeholdsprosesser omhyggelig med en garanti for tidsriktig levering».


Çakır-Fishing
Dörttepe Mahallesi,
Dörttepe Mücavir Sok.
No:30/4A
Milas/MUĞLA
TURKEY
Phone : +90 252 527 21 96 / 97 / 98
Fax : +90 252 527 22 11
info@cakir-fishing.com
www.cakir-fishing.com