InnovaSea Systems, Inc.

Logo InnovaSea

«…I tillegg har Mr. Langley Gace hos Ocean Spar Technologies i USA implementert Buraschis glidelås siden 1998. De bruker modell nr. S146/r til det de bruker glidelåsen til et marint bruksområde på Sea Station™.»


InnovaSea Systems, Inc.
266 Summer Street, 2nd Floor
Boston, MA 02210
USA
Phone: 617-863-2067
info@innovasea.com
www.innovasea.com

Gjennomgåtte produkter