Filet Nova Company

Logo Filet Nova Company

Vi kjøpte våre første Buraschi-maskiner for mer enn 30 år siden. De har hele tiden utviklet seg sammen med arbeidet vår og vår kunnskap. Om det var i Frankrike i 20 år eller nå her i Marokko, der vi utfører arbeid som gir større og større utfordringer rent teknisk, gir Buraschi-maskinene oss nødvendig hjelp.

Et annet viktig aktiva for oss er den tekniske støtte de gir oss, hvis det er nødvendig, i tillegg til hvor raskt de sender reservedeler når vi trenger det.

Mr. Jacques Soulane


Filet Nova Company
Ilot 23 – Lot-1 – Tanger Free Zone
90000 Tanger
MOROCCO
Phone:+212(0) 539394923
Fax:+212(0) 539394931
www.filetnova.com
j.soulane@filetnova.com

Gjennomgåtte produkter