Volta Catch

Med erfaring i arbeid innen akvakultur siden 2010, har jeg hatt muligheten til å drive oppdrett av tilapia i Chiapas med Regal Springs Mexico i mer enn 9 år. Noe senere begynte jeg i et selskap som er basert i Costa Rica som oppdretter rød snapper i ett år i Stillehavet med Industrias Martec. For meg var det en stor hjelp å kunne måle spenningene i nøtene siden spenningstapet på grunn av gamle nøter (eller nøter i dårlig stand) i oppdrettssystemer har vært, og vil fortsatt være hovedproblemet for produsenter uansett produksjonsmengden. DYNA 300 DP-systemet forbedret gjennomgangen av nøtene våre, og vi ble i stand til å ekskludere en prosentandel som forårsaket produksjonsproblemer. I dag, når jeg arbeider i et selskap som oppdretter tilapia i innsjøen Volta, i Ghana, gleder jeg meg å kunne samarbeide igjen med denne gruppen som kan gi oss sikkerhet innenfor fiskeoppdrett.

Vicente Maldonado Sánchez
Production manager
Tropofarms LTD


TROPOFARMS LTD
VOLTA CATCH
54 Tettey Kwei St, Dzorwulu
Accra – GHANA
+233 (0) 544 346 976
www.voltacatch.com
sales@voltacatch.com

Gjennomgåtte produkter